Blannschlécher

Anguis fragilis

Resumé 4

De Blannschlécher (laténgesch: Anguis fragilis; Däitsch: Blindschleiche; Franséisch: orvet) ass eng Echsenaart aus der Famill vun de Schlécher (Anguidae). De Blannschlécher huet keng Patten, soudatt hien dacks fir eng Schlaang gehale gëtt.

Sources and Credits

  1. (c) bathyporeia, some rights reserved (CC BY-NC-SA), http://www.flickr.com/photos/81858878@N00/9019752976/
  2. (c) Jakob Fahr, some rights reserved (CC BY-NC), https://www.inaturalist.org/photos/66727239
  3. (c) Jakob Fahr, some rights reserved (CC BY-NC), http://www.inaturalist.org/photos/3443591
  4. (c) Wikipedia, some rights reserved (CC BY-SA), https://lb.wikipedia.org/wiki/Anguis_fragilis

More Info

iNat Map